Gävle SA - Ratinglistan från 1 jan 2012

Ratinglistan har uppdaterats med senaste resultaten.

Namn                       Lask         Elo  

1. Bo Bengtsson            2188 FM      2300

2. Håkan Nilsson           2100         2165

3. Anders Andersson        2050

4. Lars-Olov Persson       2044         2132

5. Mirko Vallius           2033

6. Börje Larsson           1950

7. Stig Schön              1932

8. Toni Soppela            1925

9. Lars Enterfeldt         1901

10. Fredrik Åkerlund       1805

11. Bengt Söder            1804

12. Dan Hammarlund         1776

13. Mats Amnel1            1761

14. Mikael Rashid          1750

15. Dali Bitsadze Olofsson 1728

16. Leif Norell            1705

17. Love Wallner           1718

18. Johan Blom             1694

19. Leif Skåtar            1644

20. Lars Sundberg          1566

21. Håkan Gräns            1456